GİB Sisteme Aynı Anda Birden Fazla Giriş Yapamazsınız Hatası

GİB sisteme aynı anda birden fazla giriş yapamazsınız hatası, bir kullanıcının aynı anda birden fazla cihazdan GİB sistemine giriş yapmaya çalıştığında ortaya çıkan bir hatadır. Bu hata, kullanıcının oturumunun sonlandırılmasına neden olur.

GİB Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye Cumhuriyeti’nin vergi politikalarını uygulamakla ve devletin gelirlerini toplamakla görevli olan bir devlet kurumudur. GİB, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile yetkileri, yapısı, görev ve sorumlulukları belirlenmiş olan bir kurumdur.

GİB’in temel görevi, vergi kanunlarına uygun olarak, vergilerin tahsili ve tahakkuk ettirilmesini sağlamaktır. GİB, bu görevi yerine getirmek için aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Vergi kanunlarını uygulamak ve vergilerin tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Vergi mükelleflerini bilgilendirmek ve vergiye uyumu sağlamak için çalışmalar yapmak.
 • Vergi denetimi yapmak ve vergi kaçakçılığı ile mücadele etmek.
 • Vergi gelirlerini değerlendirmek ve devlet bütçesine aktarmak.

GİB, Türkiye’de bulunan tüm vergi mükelleflerine hizmet veren bir kurumdur. GİB’in hizmetleri arasında vergi beyannamelerinin verilmesi, vergi ödemelerinin yapılması, vergi iadelerinin alınması ve vergi konularında bilgilendirme yapılması yer alır.

GİB Sisteme Aynı Anda Birden Fazla Giriş Yapamazsınız Hatasının Çözümü

Bu hatanın oluşmasının birkaç nedeni olabilir:

 • Farklı cihazlardan aynı anda GİB sistemine giriş yapmaya çalışıyor olabilirsiniz.
 • Aynı cihazdan farklı tarayıcılardan aynı anda GİB sistemine giriş yapmaya çalışıyor olabilirsiniz.
 • GİB sistemine giriş yaparken oturumunu kapatmayı unutmuş olabilirsiniz.

Bu hatayı çözmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • GİB sistemine giriş yaptığınız tüm cihazlardan çıkış yapın.
 • GİB sistemine giriş yaparken oturumunuz açıksa, oturumunuzu kapatın.
 • GİB sistemine farklı bir tarayıcıdan giriş yapın.

Bu adımlar sorunu çözmezse, GİB’e destek için başvurabilirsiniz.

GİB sisteme aynı anda birden fazla giriş yapamamanız durumunda takip etmeniz gereken bazı ipuçları:

 • GİB sistemine giriş yaparken sadece bir cihaz kullanın.
 • GİB sistemine giriş yaptığınız sırada farklı tarayıcılardan aynı anda giriş yapmayın.
 • GİB sistemine giriş yaparken, oturumunuzu kapattığınızdan emin olun.

Bu ipuçlarını takip ederek, bu hatayı önlemeye yardımcı olabilirsiniz.