Word Bağlamsal Sekme Nedir?

Gizli bir sekme olan Word bağlamsal sekme, Office belgesinde belirli bir olay meydana geldiğinde sekme satırında görüntülenen Office şeridindeki gizli bir sekme denetimidir. Bir tablo seçildiğinde Excel şeridinde görünen Tablo Tasarımı sekmesini buna örnek gösterebiliriz. Microsoft Word, PowerPoint ve Paint gibi programlarda metin, resim veya diğer ögeler gibi nesneler seçildiğinde görünür.

Bir kelime belgesinde bir resme, şekle veya metin kutusuna tıkladığınızda, başlık çubuğunda biçim, düzen gibi bir kısa araç menüsü belirir. Bu özellik, kullanıcının resim, metin veya tablo gibi ögeleri işlemek için mevcut seçeneklere ayrıntılı bir bakış atmasına yardımcı olur.

Word Bağlamsal Sekmeleri Destekleyen Platformlar

Word bağlamsal sekmeyi destekleyen platformlar sırasıyla şunlardır:

 • Windows’ta Excel (yalnızca Microsoft 365 aboneliği): Sürüm 2102 (Build 13801.20294) veya üzeri.
 • Mac’te Excel: Sürüm 16.53.806.0 veya üzeri
 • Web’de Excel

Word Bağlamsal Sekme Özellikleri

Bağlamsal sekmelerdeki kullanıcı deneyimi, yerleşik Office bağlamsal sekmelerinin düzenini takip eder. Yerleşim özel bağlamsal sekmeleri için temel özelliklerden bahsedecek olursak:

 • Özel bir bağlamsal sekme, Word’de şeridin sağ ucunda görünür.
 • Yerleşik bağlamsal sekmeler ve özel bağlamsal sekmeler aynı anda görünür durumdaysa, özel bağlamsal sekmeler her zaman yerleşik bağlamsal sekmelerin sağında bulunur.
 • Özel temel sekmelerin aksine bağlamsal sekmeler, Office uygulamasının şeridine kalıcı olarak eklenmez. Yalnızca eklentinizin çalıştığı Office belgelerinde bulunurlar.

Word Bağlamsal Sekme Örneği

Aşağıda bağlamsal sekmelerin veya içeriğe dayalı menünün nasıl çalıştığına dair bir örnek göreceksiniz:

 • Boş bir Word sekmesi böyle görünür.
 • Şimdi rastgele bir şekil çizelim.
 • Bir şekil eklediğimizde, belgenin üstünde bağlamsal sekme olan bir çizim aracı sekmesi belirir. Şekli biçimlendirmek için gerekli olan seçenekleri burada görebilirsiniz.
 • Şeklin dışına bir kez tıkladığınızda çizim aracı sekmesini kapatıp bağlamsal sekmeyyi ana menüye taşımış olursunuz.

Microsoft Word’de bağlamsal sekme veya bağlamsal menü bu şekilde çalışır.

Word Bağlamsal Sekme Nasıl Çalışır?

Microsoft Word’deki bağlamsal sekmeler, yalnızca tablolar, resimler veya şekiller gibi belirli nesneler veya içerik seçildiğinde görünen bir tür şerit sekmesidir. Bu sekmeler, seçilen nesne veya içerikle ilgili komutlara ve seçeneklere hızlı erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

Bağlamsal sekmeler gerektiren bir nesne veya içerik seçtiğinizde, Word şeritte uygun bağlamsal sekmeyi otomatik olarak görüntüler. Örneğin belgenizde bir tablo seçerseniz, Word şeritte “Tablo Araçları” bağlamsal sekmesini görüntüler. Bu sekme, hücreleri, satırları ve sütunları biçimlendirme ve tablo ögeleri ekleme veya silme seçenekleri gibi tablolarla çalışmaya özgü komutları ve seçenekleri içerecektir. Nesnenin veya içeriğin seçimini kaldırdığınızda, bağlam sekmesi şeritten kaybolacak ve normal şerit sekmeleri yeniden görüntülenecektir.

Bağlamsal sekmeler, gerektiğinde yalnızca ilgili komutları ve seçenekleri sunarak ve şeritteki karışıklığı azaltarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlar. Sık kullanılan komutlara ve seçeneklere kolay erişim sağlayan bağlamsal sekmeler, Microsoft Word’de daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmanıza yardımcı olabilir.

Word Bağlamsal Sekme Nasıl Özelleştirilir?

Microsoft Word’deki bağlamsal sekmeleri özelleştirmek, özel ihtiyaçlarınızla ilgili komutları ve seçenekleri eklemenize veya kaldırmanıza olanak tanır. Word’de bağlamsal sekmeleri özelleştirme adımları şunlardır:

 • Bağlamsal sekmeler gerektiren nesneyi veya içeriği seçin.
 • Şeritte özelleştirmek istediğiniz bağlamsal sekmeyi seçin.
 • Eklemek veya kaldırmak istediğiniz herhangi bir komuta veya seçeneğe sağ tıklayın.
 • Açılır menüden “Hızlı Erişim Araç Çubuğuna Ekle” veya “Hızlı Erişim Araç Çubuğundan Kaldır“ı uygun şekilde seçin.
 • Eklemek veya kaldırmak istediğiniz diğer komutlar veya seçenekler için 3. ve 4. adımı tekrarlayın.
 • Bağlamsal sekmeleri daha da özelleştirmek için “Dosya” menüsünden “Şeridi Özelleştir“i seçin.
 • Şeridi Özelleştir” iletişim kutusunda, sağdaki sekmeler listesinden özelleştirmek istediğiniz bağlamsal sekmeyi seçin.
 • Yeni bir komut veya seçenek eklemek için soldan uygun grubu seçin ve ardından “Yeni Grup” seçeneğine tıklayın.
 • Yeni grubu uygun şekilde yeniden adlandırın ve ardından soldaki kullanılabilir komutlar listesinden eklemek istediğiniz komutu veya seçeneği seçin.
 • Seçilen komutu veya seçeneği yeni gruba eklemek için “Ekle” seçeneğine tıklayın.
 • Bağlamsal bir sekmeden bir komutu veya seçeneği kaldırmak için, komutu veya seçeneği içeren grubu seçin ve ardından “Kaldır” seçeneğine tıklayın.
 • Değişikliklerinizi kaydetmek ve “Şeridi Özelleştir” iletişim kutusunu kapatmak için “Tamam“ın üzerine tıklayın.

Bu adımları izleyerek, Word’deki bağlamsal sekmeleri özel ihtiyaçlarınıza daha iyi uyacak ve iş akışınızı iyileştirecek şekilde özelleştirebilirsiniz.

Word Bağlamsal Sekme Nasıl Kapatılır?

Bağlamsal sekmeler yerine Microsoft Word’de normal şerit sekmelerini kullanmayı tercih ederseniz, aşağıdaki adımları kullanarak bağlamsal sekmeleri kapatabilirsiniz:

 • Microsoft Word’ü açın ve “Dosya” sekmesine tıklayın.
 • Sol taraftaki menünün altındaki “Seçenekler” seçeneğine tıklayın.
 • Word Seçenekleri penceresinde, sol taraftaki menüden “Genel” seçeneğine tıklayın.
 • Sağ bölmede “Kullanıcı Arayüzü Seçenekleri” etiketli bölüme gidin.
 • Bağlamsal sekmeleri kapatmak için “Bağlamsal sekmeleri göster“in yanındaki kutunun işaretini kaldırın.
 • Değişikliklerinizi kaydetmek için “Tamam“a tıklayın.

Bağlamsal sekmeleri kapattıktan sonra, belgenizde hangi nesnenin veya içeriğin seçili olduğuna bakılmaksızın normal şerit sekmeleri her zaman görüntülenecektir. Fikrinizi değiştirir ve bağlamsal sekmeleri tekrar açmak isterseniz, bu adımları tekrar uygulamanız ve “Bağlamsal sekmeleri göster“in yanındaki kutuyu işaretlemeniz yeterli olacaktır.